ИнТравел: Стара Планина

Хотел Стара Планина

Хотелот Стара Планина е сместен на прекрасното подрачје на Јабушка рамнина, на висина од 1.466...