ПОРАДИ ЗГОЛЕМЕНИОТ ОБЕМ НА РАБОТА ВО ТЕК НА ЛЕТАНТА СЕЗОНА

ИнТравел

ОБЈАВУВА ОГЛАС ЗА СЕЗОНСКО ВРАБОТУВАЊЕ НА СЛЕДНИТЕ РАБОТНИ МЕСТА

 1. РЕФЕРЕНТ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ПРОДАЖБА НА ТУРИСТИЧКИ АРАНЖМАНИ И УСЛУГИ ВО АГЕНЦИЈА
  • Период на договор за работа: од 01.април до 31.август 2020 г.
  • Работен ангажман: 40 часа неделно
  Потребни квалификации:
  -добри комуникациски и презентациски вештини
  -доверлива и одговорна личност
  -самоиницијативност и енергичност
  -способност за тимска работа
  -основни компјутерски вештини (Word, Excel)
  -познавање на англиски јазик
  Предност: факултет за туризам, дополнителни познавања: IATA, Galileо
 2. РЕФЕРЕНТ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ПРОДАЖБА НА ТУРИСТИЧКИ АРАНЖМАНИ И УСЛУГИ НА ТЕРЕН – АКВИЗИТЕР
  • Период на договор: од 01.април до 31.август 2020 г.
  • Работен ангажман: според лична мотивација и афинитети
  • Хонорар: процентуална исплата според реализирана продажба
  Потребни квалификации:
  -добри комуникациски и презентациски вештини
  -доверлива и одговорна личност
  -самоиницијативност и енергичност
  -основни компјутерски вештини (Word, Excel)
  -познавање на англиски јазик
  Предност: факултет за туризам, дополнителни знаења: Facebook, Instagram, Word, Excel…
 3. РЕФЕРЕНТ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ТУРИСТИЧКИ АРАНЖМАНИ И УСЛУГИ ПРИДРУЖНИК НА ТУРИСТИЧКИ ГРУПИ
  • Период на договор: од 01.јуни до 30.септември 2020 г.
  • Работен ангажман: придружба на групи до туристички дестинации
  • Хонорар: во зависност од реализирани придружби на групи по дестинации
  Потребни квалификации:
  -добри комуникациски и презентациски вештини
  -доверлива и одговорна личност
  -самоиницијативност и енергичност
  -познавање на англиски јазик
  Предност: факултет за туризам,
  лиценца: Министерство за Економија, Здружение на ТВП на Македонија,
  работно искуство: пожелно претходна пракса по дестинации
 4. РЕФЕРЕНТ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ТУРИСТИЧКИ АРАНЖМАНИ И УСЛУГИ ЗА ВРЕМЕ НА ПРЕСТОЈ ВО СТРАНСТВО – ПРЕТСТАВНИК
  • Период на договор: од 01.јуни до 30.септември 2020 г.
  • Работен ангажман: според потребите во местото на престој на туристите
  Потребни квалификации:
  -добри комуникациски и презентациски вештини
  -доверлива и одговорна личност
  -самоиницијативност и енергичност
  -познавање на англиски јазик
  Предност: работно искуство – претходна пракса по дестинации, факултет за туризам

Аплицирајте со испраќање на CV и мотивациско писмо на: info@intravel.com.mk

InTravel